स्लाइडिङ-शुल्क छूट कार्यक्रम

अँध्यारो पृष्ठभूमिको अगाडि पङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको समूह

यदि तपाईं बीमा नगरिएको वा कम बीमा गरिएको छ भने, हामी मद्दत गर्न सक्छौं।

पैसा तिर्न नसकेर हामी कसैलाई पनि फर्काउँदैनौं । हाम्रो स्लाइडिंग-शुल्क कार्यक्रमले आधारमा आय-योग्य बिरामीहरूलाई छुट सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन परिवारको आकार र आयलाई ध्यानमा राख्छ।

अनि तपाईंले संघीय गरिबीसम्बन्धी निर्देशनहरू पूरा गर्नुभएन वा स्लाइडिङ शुल्कको लागि योग्य हुनुभएन भने पनि तपाईंले आर्थिक कठिनाइ प्रदर्शन गर्नुभयो भने हामी मदत गर्न सक्छौं। 

थप जानकारीको लागि, हाम्रो बिलिङ विभागलाई 570.591.5172 मा कल गर्नुहोस्।