हाम्रो सेवा

रुमेटोलोजी

चाहे तपाईं लामो समयसम्म ढाड दुखेको वा स्व-प्रतिरबिहिन विकारबाट पीडित होस्, हामी मदत गर्न सक्छौं। हाम्रा विशेषज्ञहरू जोर्नी, मांसपेशी, टेन्डन, हड्डी र अन्य संयोजन तन्तुहरूको विकारबाट पीडित बिरामीहरूको उपचार गर्छन्। हामी विभिन्न अवस्थाहरू निदान र उपचार गर्दछौं, जस्तै:

  • जोर्नीशोथका विभिन्न रूपहरू
  • संयोजक तन्तु रोग
  • फाइब्रोमाइलजियाCity name (("अँ, अँ, अहँ, हँ, ह
  • गाउटcity name (जस्तै: १. ३,
  • ओस्टियोपोरोसिस
  • सोरायसिसCity name ("पिसेरिया, probabls" or "i" or "
  • लुपुसCity name (अँ, अँ, अँ
  • बुर्सिसिसCity name ((अँ, अँ, अहँ,
  • टेन्डनाइटिस

यो सेवासँग स्थान

स्क्रान्थन अभ्यास
स्क्रान्थन अभ्यास

501 एस वाशिंगटन एवेन्यू, सुइट 1000

स्क्रान्थन, PA १८५०५

(570) 941-0630

यो सेवा अभ्यास गर्ने चिकित्सक