हाम्रो सेवा

संक्रामक रोग सेवा

सफल उपचार सही निदानबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो संक्रामक रोग विशेषज्ञहरू यसलाई ठीक पार्न समय निकालिदिन्छन्।

हामी भाइरस, ब्याक्टेरिया, कवक, र परजीवी सहित जीव वा रोगजनकहरूको कारण हुने रोगहरूको लागि व्यापक निदान, परामर्श, र उपचार सेवाहरू प्रदान गर्दछौं।

हाम्रो टोली सरल र बहुप्रणाली संक्रमणको विस्तृत ज्ञान छ, जस्तै:

के तपाईंलाई हेपाटाइटिस को खतरा छ?

यो सेवा सँग स्थान

स्क्रैंटन
स्क्रैंटन

501 एस वाशिंगटन एवेन्यू, सुइट 1000

स्क्रान्थन, PA १८५०५

(570) 941-0630
विल्केस-बार्रे
विल्केस-बार्रे

169 एन पेन्सिलवेनिया एवेन्यू।

- विल्केस-बैरे, पीए 18701

(570) 491-0126

यो सेवा अभ्यास गर्ने चिकित्सक