प्राथमिक हेरविचार कार्यालयहरू

तपाईंलाई आवश्यक हेरचाह प्रदान गर्दै

- 1145 उत्तरी ब्लवड।

साउथ एबिङ्गटन टि.पी., PA १८४११

(570) 585-1300 थप थाहा पाउनुहोस्

103 स्प्रूस सेंट।

हले, पा १८४२८

(570) 576-8081 थप थाहा पाउनुहोस्

5 एस वाशिंगटन एवेन्यू।

जर्मिने, PA १८४३३

(570) 230-0019 थप थाहा पाउनुहोस्

२६० डेलभिल राजमार्ग, सुइट १०३

- कोविंगटन टीडब्ल्यूपी, पीए 18444

(570) 591-5150 थप थाहा पाउनुहोस्

1721 एन मेन एवेन्यू।

- स्क्रैंटन, पीए 18508

(570) 346-8417 थप थाहा पाउनुहोस्

- 1401 फेलो सेंट।

स्क्रान्थन, PA १८५०४

(570) 591-5280 थप थाहा पाउनुहोस्

329 चेरी सेन्ट

स्क्रान्थन, PA १८५०५

(570) 591-5250 थप थाहा पाउनुहोस्

501 एस वाशिंगटन एवेन्यू, सुइट 1000

स्क्रान्थन, PA १८५०५

(570) 941-0630 थप थाहा पाउनुहोस्

169 एन पेन्सिलवेनिया एवेन्यू।

- विल्केस-बैरे, पीए 18701

(570) 491-0126 थप थाहा पाउनुहोस्

मोबाइल क्लिनिकहरू

गाडी चलाउँदा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ

सम्पर्क: (५७०) २३०-००१९

गाडी चलाउने उत्तम स्वास्थ्य मोबाइल एकाइलाई विभिन्न समयमा र बदलँदो सामुदायिक आवश्यकताहरूको प्रतिक्रियामा उत्तरपूर्वी पेन्सिलभेनियाका साइटहरूमा पठाइन्छ। यसको तालिकाबद्ध रोकबारे नयाँ जानकारीको लागि तल हाम्रो घटना पात्रो हेर्नुहोस् र हाम्रो ड्राइभिङ उत्तम स्वास्थ्य गाडीको फोटो हेर्नुहोस्।

हाम्रो क्षेत्रभरि स्वास्थ्य इक्विटी समाधान गर्न बेहतर स्वास्थ्यको क्षमता र महत्वपूर्ण भूमिका चलाउने बारेमा बढी सिक्नुहोस्

स्थान हेर्नुहोस्