टेलेस्पोन्ड ज्येष्ठ दिवस को सेवा कला इभेन्ट

शुक्रबार, सेप्टेम्बर १० तारिख
12:30 देखि 2:30 p.m.

१२०० सगिनाउ सडक, स्क्रान्तन

वरिष्ठहरूसँग Mindfulness कला गतिविधि

यसद्वारा नेतृत्व गरिएको:
एरिसन लरुसा
स्वास्थ्य मानविकी निर्देशक