मोबाइल म्यामोग्राम

बिहीबार, माघ १५ गते ।
दोपहर 2-5 बजे।

द राइट सेन्टर फर कम्युनिटी हेल्थ
विल्केस-बैरे अभ्यास
- 169 एन पेन्सिलवेनिया एवेन्यू, विल्केस-बैरे

तपाईँको अपोइन्टमेन्ट अनुसूची गर्न:
रायलिन म्याककेफर्टीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
mccaffertyr@thewrightcenter.org मा

सहभागीहरूलाई उनीहरूको बीमा कार्डहरू ल्याउन भनिएको छ
नियुक्तिहरू।

हरियो ज्याकेट लगाएकी रातो केश भएकी महिला मुस्कुराउँदै