मोबाइल म्यामोग्राम

बैशाख ३, बुधबार
बिहान ९ देखि ११:४५ सम्म

द राइट सेन्टर फर कम्युनिटी हेल्थ
स्क्रैंटन अभ्यास
501 एस वाशिंगटन एवेन्यू, स्क्रैंटन

तपाईँको अपोइन्टमेन्ट अनुसूची गर्न:
रायलिन म्याककेफर्टीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
mccaffertyr@thewrightcenter.org मा

हरियो ज्याकेट लगाएकी रातो केश भएकी महिला मुस्कुराउँदै