सान्टा के साथ नाश्ता

शनिबार, मंसिर २८ गते | सुबह 10 बजे।

ओलिभ को अन्तरिक्ष
- 541 व्योमिंग एवेन्यू, स्क्रैंटन

यो वर्षको सबैभन्दा राम्रो समय हो! सान्टासँग केही छुट्टी व्यवहार र चित्रहरूको लागि स्क्रैन्टन, पीएमा परिवार संवर्धन केन्द्रमा रोगी र सामुदायिक संलग्नताको लागि राइट सेन्टरमा सामेल हुनुहोस्!

टिकट मूल्यहरू:
$ 25 (18 र माथि)
$ 15 (5-17)
$ 5 (4 वर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरू)

टिकट जानकारीको लागि, seitzingerk@thewrightcenter.org कारा सेट्जिंगरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा 570.591.5170 मा कल गर्नुहोस्