कार्बनडेल पब्लिक लाइब्रेरीमा कला समूह

बुधबार, जुन १

12:45 देखि 2:30 p.m.

कार्बोन्डेल पब्लिक लाइब्रेरी
५ एन. मेन सेन्ट, कार्बोन्डेल

राइट सेन्टरले समुदायका सबै बालबालिकाका लागि एक गतिविधि आयोजना गर्नेछ । गतिविधिहरूमा ध्यान दिने, आत्म-अभिव्यक्ति र सृजनशीलता समावेश हुनेछ। यो मासिक कला समूह हो।

यो छविसँग एउटा खाली alt विशेषता छ; यसको फाइल नाम एलेसन-लारुसा-३४८px हो.jpg

थप जानकारीका लागि, कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्:
एरिसन लरुसा
स्वास्थ्य मानविकी निर्देशक
larussaa@thewrightcenter.org