घटना

बिरामी & gt: सामुदायिक सहभागिता

राइट सेन्टर फर बिरामी & सामुदायिक सहभागिताले बिरामी, समुदाय र समान विचारधारा भएका संगठनहरूसँग अन्तरक्रियालाई प्रेरित र पोषण गर्दछ। बिरामी र सामुदायिक सहभागिता र समर्थनमा बढी ध्यान दिएर हाम्रो मिशनलाई सुदृढ पार्न, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार गर्न र स्वास्थ्यका नकारात्मक सामाजिक तथा आर्थिक निर्धारणकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न काम गर्दछ।

थप थाहा पाउनुहोस्
बिरामी समुदायको इङ्गगमेन्ट