समुदायको आवश्यकता मूल्याङ्कन

समुदाय-स्वास्थ्य-आवश्यकता-आकलन

हाम्रो सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकता मूल्यांकन

यो संसाधन अमेरिकी स्वास्थ्य र मानव सेवा विभाग (एचएचएस) को स्वास्थ्य संसाधन र सेवा प्रशासन (एचआरएसए) द्वारा समर्थित छ जुन कुल $ 2,739,749.00 को वित्तीय सहायता पुरस्कारको भागको रूपमा 0% गैर-सरकारी स्रोतहरूको साथ वित्तपोषित छ। संसाधन एक स्वास्थ्य सेवा संगठन द्वारा प्रबन्ध गरिएको छ र आवश्यक रूपमा आधिकारिक विचारहरू प्रतिनिधित्व गर्दैन, न त एचआरएसए / एचएचएस, वा अमेरिकी सरकार द्वारा अनुमोदन। थप जानकारीको लागि, कृपया जानुहोस्।