बोर्ड सदस्य

ट्रेसी हन्ट

ट्रेसी हन्ट

बारेमा

ट्रेसी हन्टले २६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि संयुक्त सेवामा इन-होम सर्भिसको सहायक उपाध्यक्षको रूपमा सेवा गर्दै आएको छ। यसले दीर्घकालीन देखभाल जीवन सेवा प्राप्त गर्ने सयौं व्यक्तिहरूको निरीक्षण गर्दै आएको छ। यसले गर्दा त्यहाँका बासिन्दाहरूले आफ्नै घरको आराममा हेरचाह पाउन सक्छन्।

आफ्नो पूरै करियरका लागि वृद्ध वयस्क तथा शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूका लागि वकालत गर्ने उनी बोर्डमा सेवा गर्दा सङ्गठनले बिरामी-केन्द्रित सेवा प्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्न अनुमति दिन्छ भन्ने विश्वास गर्छिन्।

द राइट सेन्टर फर कम्युनिटी हेल्थ बोर्ड अफ डाइरेक्टरको अतिरिक्त उनी सामुदायिक-केन्द्रिततालाई बढावा दिने अन्य क्षेत्र बोर्डहरूमा पनि सेवा गर्छिन्।