बोर्ड सदस्य

पाउल हाउगल्यान्ड

पाउल हाउगल्यान्ड

बारेमा

पल हाउग्ल्यान्ड इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड्स (ईएचआर) र हेल्थ इन्फोरमेटिक्सका प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत छन्। उनले नेटवर्क सञ्चार व्यवस्थापनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेर डेभ्री विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका थिए। उनी आफूसँगै एक दशकभन्दा बढी सूचना प्रविधि/स्वास्थ्य सूचना प्रविधिको अनुभव लिएर आउँछन्। ईएमआरसँगको उनको कार्यले बिरामीको डेटाको आधारमा बिरामीको आवश्यकताको चित्र व्यवस्थित र चित्रण गर्छ र ती आवश्यकताहरू पूरा गर्न गरिएका कार्यहरूको प्रभावकारिता नाप्छ।