वार्षिक संस्थागत समीक्षा

डाक्टर मुसुक्क हाँस्दै बिरामी

वार्षिक संस्थागत समीक्षाको 2022-2023 कार्यकारी सारांश

यो समीक्षाले अमेरिकी स्नातक चिकित्सा शिक्षा (जीएमई) कार्यक्रमहरूको लागि राष्ट्रिय मान्यता निकाय, स्नातक चिकित्सा शिक्षा (एसीजीएमई) को लागि प्रत्यायन परिषदको मुख्य आवश्यकता पूरा गर्दछ।